InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK koordinatorius) 2017m. gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms fotonikos technologijų kūrimo ir jų taikymo įvairiose srityse paieška EĮT renginiuose (PHOTONNECT)” (projekto Nr.01.2.1-LVPA-T-844),dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoConnect“.

Priemonė: „InoConnect“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. gegužės mėn. – 2018 m. spalio mėn.

PROJEKTO TIKSLAS–  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose.

Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia Europos įmonių tinklo organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje – vienoje ar keliose  tarptautinėse Europos Sąjungos MTEPI programose (Cosme; SME Intrument; Horizon2020, Eureka; Eurostars; ir pan.). Atsižvelgiant į tai, kad sėkmingas dalyvavimas konkrečioje tarptautinėse MTEPI  iniciatyvoje priklauso ne tik nuo vienos organizacijos potencialo ir tikslų, bet ir nuo suburto potencialaus projekto partnerių potencialo ir tikslų, todėl ieškant galimybių  plėtoti MTEPI tarptautiniu mastu, nebus apsiribojama viena Europos Sąjungos MTEPI programa, bet bus stengiamasi išnaudoti visų iniciatyvų , kurios skatina arba neriboja projektinių iniciatyvų plėtoti MTEPI projektus, susijusius su  lazerinio mikroapdirbimo procesais, įrenginiais ir technologijomis, fotonikos technologijų taikymu medicinoje ir kitose srityse galimybes.

Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti sutartis/susitarimus, įpareigojančius VšĮ Fizikos instituto mokslo ir technologijų parką ir tarptautinius partnerius kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.