• English
 • Lithuanian
 • Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris

  INOKLASTER LT + „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas”

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ įgyvendina projektą Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas”  (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-003), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Inoklaster LT+”.

  Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 m. lapkričio 2 d. – 2014 m. spalio 31 d.
  Projekto vertė – apie 10 mln. litų, iš kurių daugiau nei pusę sudarys nuosavos klasterio narių investuotos lėšos.

  PROJEKTO TIKSLAS – skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti jų tarptautinį konkurencingumą, siekiant sukurti reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti. Projektu siekiama sudaryti palankias sąlygas ilgalaikiam šalies įmonių bei mokslo visuomenės partnerystės ryšių stiprėjimui, geresniam tokios partnerystės sinerginio efekto išnaudojimui.
  Projekto metu Technologijų perdavimo baro teritorijoje (Savanorių pr. 231, Vilnius) planuojama suprojektuoti ir pastatyti apie 1500 kv. metrų ploto mokymo ir tyrimo laboratorijų korpusą bei aprūpinti jį modernia tyrimų įranga.  Mokymo ir tyrimų centro paslaugomis galės naudotis ir klasterio nariai, ir kitos įmonės (išoriniai vartotojai). Projekto metu ketinama sukurti mažiausiai 12 naujų darbo vietų  tyrėjams.

  KLASTERIO MISIJA – akyvus, dinamiškas ir produktyvus bendradarbiavimas MTEP srityje tarp įmonių, mokslinių tyrimų įstaigų ir aukštųjų mokyklų, kitų nacionalinių ir tarptautinių klasterių, taip pat integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) bei technologijų platformų, skatinantis lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus inovatyvumą, naujausių mokslo bei technologinių žinių perdavimą iš akademinio lygmens verslui, sektoriaus produktyvumo ir konkurencingumo kėlimą.

  PROJEKTO DALYVIAI – UAB „Arginta“, UAB „’Eksma’’, UAB „Ekspla”, UAB „Elas“, VšĮ „Intechcentras“, UAB „Optida”, UAB „Optolita”, UAB „Optonas”, UAB „Progresyvūs verslo sprendimai’’, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.

  ES

  Mokymo ir tyrimų centro architektūrinė koncepcija

  Mokymo ir tyrimų centro architektūrinė koncepcija