Paslaugos

Turime paslaugų tiek bendruomenės nariams, tiek verslui, tiek visuomenei.


MOKSLINĖS PASLAUGOS

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


Daugiau

INŽINERINĖS PASLAUGOS

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


VERSLO KONSULTACIJOS

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


PARTNERYSTĖ

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


Turime paslaugų tiek bendruomenės nariams, tiek verslui, tiek visuomenei.


MOKSLINĖS PASLAUGOS

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


Daugiau

INŽINERINĖS PASLAUGOS

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


VERSLO KONSULTACIJOS

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.


PARTNERYSTĖ

Parkas gali atlikti savo veiklos sričių technologinio verslo inkubatoriaus funkcijas – inkubuojamoms įmonėms palankiomis sąlygomis nuomoti patalpas ir teikti verslo valdymo, informacines, konsultavimo, kvalifikacijos kėlimo, buhalterinės apskaitos ir kitas paslaugas. Parkas dalyvauja mokslinių ir tiriamųjų centrų bei bendro naudojimo (atviros prieigos) mokslo tyrimų ir technologinės plėtros infrastruktūros kūrime.