• English
 • Lithuanian
  • 421
  • 1350

  Vykdomi projektai

  LASER-GO GLOBAL

  LASER-GO GLOBAL: Global Development of the European Strategic Partnership in Photonics for Health , Grant Agreement number 783420 LASER-GO –GLOBAL-COS-CLUSINT-2016-03-01 Partneriai iš Lietuvos (koordinatorius), Prancūzijos, Austrijos, Ispanijos  bei Vokietijos 2018 metų pradžioje pradėjo veiklą bendrame…

  InoConnect – tarptautinė partnerystė ir tinklaveika

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio LITEK koordinatorius) 2017m. gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Partnerių tarptautinėms MTEPI iniciatyvoms fotonikos technologijų kūrimo ir jų taikymo įvairiose srityse paieška EĮT renginiuose…

  Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui – InoSpurtas

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centru (LIC), mokslo ir technologijų parkais bei verslo asocijuotomis struktūromis pradėjo įgyvendinti projektą "Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, kuriame…

   

   

  Įvykdyti projektai

  INOKLASTER LT „LITEK sinergijos stiprinimas“

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ (Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio (LITEK) koordinatorius) 2017 m. sausio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „LITEK sinergijos stiprinimas” (projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-833-01-0002), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir Europos regioninės plėtros…

  LASER-GO: Creating and Developing the Strategic Cluster Partnership in Photonics for Health, COS-CLUSTER-2014-3-03

  Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK), administruojamas VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko", 2016 m. sausio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Creating and Developing the Strategic Cluster Partnership in Photonics for Health (LASER-GO)” (Grant Agreement…

  RespiceSME: Regional and National European Support for Photonics Innovation Clusters enhancing SMEs Innovation Potential, H2020-ICT-2015

  Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK), administruojamas VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko", 2016 m. sausio mėnesį kartu su partneriais iš Vokietijos, Švedijos, Prancūzijos, Graikijos, Austrijos, Ispanijos, Airijos ir Jungtinės karalystės pradėjo įgyvendinti projektą…

  INOGEB LT-3 „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui”

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" 2012 m. birželio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui” (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-01-001), finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoGeb LT-3”. Projekto…

  INOKLASTER LT „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas”

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" 2012 m. kovo mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas” (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-017), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal…

  INOGEB LT-2 „Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas“

  VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" kartu su valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru nuo 2012 m. sausio pradėjo įgyvendinti projektą „Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC)…

  INOKLASTER LT + „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas”

  VšĮ "Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas" įgyvendina projektą “Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas”  (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-02-K-01-003), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Inoklaster…

  TP-Uni „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas lietuvos slėnių mokslo ir studijų institucijose“

  VšĮ „Saulėtekio slėnis" kartu su partneriais 2011-2014 m. įgyvendinamo projekto „TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-Uni)“ parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams,…