• English
 • Lithuanian
 • TP-Uni – Įgūdžių tobulinimas mokymų modulyje RINKOS ANALIZĖ IR RINKODARA

  TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-Uni)

  Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas dalyvavo  2013 m. birželio 18-19 dienomisvykusiuose rinkos analizės ir rinkodaros mokymuose, kuriuos vedė Brėmen(Vokietija) universiteto dėstytojai Tanja Woronowicz ir Dr. Volker Wittpahl.
  Mokymų metu buvo dėstoma teorinė medžiaga šiomis temomis: privalumų (benefits) analizė, unikalaus pardavimo pasiūlymo apibūdinimas, rinkos segmento atradimas, šakos ypatumų analizė, rizikų vertinimas ir kt. Praktinių mokymų metu pristatant teorinę medžiagą nuolat buvo vykdomos diskusijos ir kiekvienas atstovaujamos organizacijos narys galėjo pristatyti organizacijoje aktualius komercializuoti produktus (ar paslaugas), kurių poreikis kilo iš organizacijoje atliktų mokslinių tyrimų. Taip pat buvo mokomasi vertinti išorinius  ir vidinius rizikos veiksnius, kurie gali kilti įgyvendinant projektą ar norint atrasti mokslinių tyrimų rezultatų praktinį pritaikymą.
  Taip pat buvo analizuojami technlogijų skauto įgūdžiai bei patirtis, kurie yra reikalingi norint atrasti tam tikros technologijos galimą potencialą bei numatyti galimybes, kaip teorinius rezultatus būtų galima paversti į praktiškai pritaikomą produktą arba paslaugą. Vienas iš svarbiausių praktinių mokymų rezultatų veiksnių – gerosios praktikos dalinimasis ir mokymasis iš projektų partnerių.

  Mokymų medžiagą galima peržiūrėti ČIA.

  Projektas „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose“ yra vykdomas kartu su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ Lietuvos inovacijų centru, asociacija „Infobalt“, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Klaipėdos universitetu, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Aleksandro Stulginskio universitetu, VU Onkologijos institutu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetu, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centru, VšĮ „Startups.lt“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“.