TP-Uni – Įgūdžių tobulinimas mokymų modulyje VERSLO MODELIAI

TP-Uni – Įgūdžių tobulinimas mokymų modulyje VERSLO MODELIAI

Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas dalyvavo  2013 m. liepos 9-10 dienomis vykusiuose verslo modelių mokymuose, kuriuos vedė Brėmeno universiteto dėstytojai Tanja Woronowicz ir Karsten Seidel. Dviejų dienų mokymų metu buvo analizuojamas verslo modelio paveikslas (angl. „Business Model Canvas“) ir jį sudarantys veiksniai. Bendras verslo modelis susideda iš klientų segmento; vertės pasiūlymo (pateikiamas vertės pasiūlymas, kuris išsprendžia kliento problemą); kanalų (vertės pasiūlymo komunikacija klientams, paskirstymo ir pardavimo kanalai); santykiai su klientais (santykiai su kiekvienu klientų segmentu yra kuriami ir vystomi ilgą laiką); pajamų srautai (pajamų srautai yra traktuojami kaip sėkmingas vertės pasiūlymo įgyvendinimas ir pateikimas tiksliniam klientų segmentui); pagrindiniai ištekliai (nustatomi pagrindiniai reikalingi žmogiškieji, materialiniai ištekliai);  pagrindinės veiklos (prioretizuojami darbai ir veiklos, kurias reikia atlikti bei planuojamas laikas); pagrindiniai partneriai (numatoma ar naudoti vidinius išteklius, ar sudaryti sutartis su išoriniais paslaugų tiekėjais); sąnaudų struktūra (išanalizuojami sąnaudų elementai, kurie reikalingi norint įgyvendinti verslo modelį). 
Buvo analizuojama teorija ir taikomas Mokipay atvejis. Grupinio darbo metu buvo gerinami komandinio darbo įgūdžiai, analizuojamos kitų partnerių veiklos bei dalinamasi gerąja praktika su kitais projekto partneriais.

Mokymų medžiagą galima peržiūrėti ČIA.

Projektas „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose“ yra vykdomas kartu su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ Lietuvos inovacijų centru, asociacija „Infobalt“, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Klaipėdos universitetu, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Aleksandro Stulginskio universitetu, VU Onkologijos institutu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetu, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centru, VšĮ „Startups.lt“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“.