TP-Uni – Technologijų perdavimo partnerystės informacinis renginys

TP-Uni – Technologijų perdavimo partnerystės informacinis renginys

TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-Uni)

ĮSPŪDŽIAI IŠ FIMTP TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO PARTNERYSTĖS INFORMACINIO RENGINIO

Š.m. spalio 29 dieną „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ organizavo TP-Uni projekto technologijų perdavimo partnerystės informacinį renginį, kurio metu buvo pristatyta FIMTP veikla, parko įmonių ir LITEK inžinerinės paslaugos bei aplankytos inžinerinių ir lazerinių technologijų įmonės: UAB „Arginta“, UAB „Brolis Semiconductors“ ir UAB „Elas“. Informacinio renginio metu dalyviai buvo supažindinti su inžinerinių įmonių veikla, kuriamais produktais ir dažniausiai kylančiomis technologinės plėtros problemomis kuriant ir plėtojant naujus produktus. Taip pat su dalyviais pasidalinta gerąja mokslo ir verslo bendradarbiavimo praktika.

Susitikimų metu UAB „Argintos“ inovacijų plėtros direktorius Vitas Mačiulis pristatė eksperimentinę industrinę laboratoriją, kurioje yra atliekami saulės energetikos tyrimai. Taip pat buvo parodyta 12 skirtingomis technologijomis paremtų fotovoltinių modulių tipų, kurie sumontuoti skirtingais būdais tam, kad būtų galima ištirti kaip jie veikia atmosferinėmis sąlygomis Lietuvoje. UAB „Brolis Semiconductors“ komercijos direktorius Augustinas Vizbaras pristatė įmonės auginamus puslaidininkių kristalus ir kuriamus Fabry Perot lazerius bei pasidalino patirtimi, kaip pavyko per tokį trumpą laiką komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus. VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parko“ projektų vadovas Julius Paužolis pristatė Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymų ir tyrimų centro koncepciją. UAB „Elas“ direktorius Jonas Klimantavičius dalinosi patirtimi apie pramoninių prietaisų gamybą ir distribuciją bei moderavo diskusiją, kaip tapti konkurencingais.
Iš viso renginyje „Lietuvos aukštųjų technologijų verslo organizacijose įgyvendinta praktika. Kokie mokslinių tyrimų rezultatai jau paversti verslo idėjomis?“ dalyvavo 18 VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro darbuotojų iš Chemijos, Puslaidininkų fizikos ir Fizikos institutų.

Informacinis renginys yra projekto „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas Lietuvos Slėnių mokslo ir studijų institucijose“ dalis. Šis projektas yra vykdomas kartu su projekto partneriais: Vilniaus universitetu, asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ Lietuvos inovacijų centru, asociacija „Infobalt“, Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Klaipėdos universitetu, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Aleksandro Stulginskio universitetu, VU Onkologijos institutu, Mykolo Romerio universitetu, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetu, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centru, VšĮ „Startups.lt“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“.