• English
 • Lithuanian
 • TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-Uni)

  TP-Uni „Technologijų perdavimo gebėjimų ugdymas lietuvos slėnių mokslo ir studijų institucijose“

  VšĮ „Saulėtekio slėnis“ kartu su partneriais 2011-2014 m. įgyvendinamo projekto „TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-Uni)“ parengti ir įgyvendinti mokymus, skirtus ugdyti technologijų perdavimo ir verslumo gebėjimus mokslo institucijų mokslininkams, tyrėjams ir kitiems technologijų perdavimo srityje dirbantiems specialistams, įskaitant inovacijų paramos organizacijų darbuotojus. Mokymai bus rengiami pasitelkiant užsienio mokslo institucijos – Brėmeno universiteto (Vokietija) – patirtį technologijų perdavimo ir komercializavimo srityje, siekiant adaptuoti sukauptas žinias ir perimti gerąją patirtį.

  PRELIMINARŪS MOKYMŲ MODULIAI:

  Kūrybingumas (intelektinės nuosavybės kūrimas);
  Intelektinės nuosavybės apsauga;
  Technologijų auditas ir technologinių galimybių vertinimas;
  Technologijų perdavimas;
  Tarptautinių standartų reikalavimų mokslinės dokumentacijos valdymui taikymas;
  Naujų produktų kūrimas;
  Rinkos analizė ir rinkodara;
  Verslo modeliai ir verslo koncepcijos pristatymas investuotojui.

  MOKYMŲ TIKSLINĖ GRUPĖ – projekte dalyvaujančių aukštųjų mokyklų, mokslo centrų ir technologijų perdavimo srityje veikiančių viešųjų juridinių asmenų darbuotojai. Planuojama, jog mokymus baigę mokslininkai, tyrėjai ir technologijų perdavimo specialistai įgis šias kompetencijas:

  Technologijų perdavimo valdymo;
  Intelektinės nuosavybės kūrimo ir valdymo;
  Naujų produktų kūrimo metodų taikymo;
  Pagrindinių verslo valdymo principų.

  PROJEKTO PARTNERIAI: Vilniaus universitetas, asociacija „Žinių ekonomikos forumas”, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas”, VšĮ „Lietuvos inovacijų centras”, asociacija „Infobalt“,
  Lazerių ir šviesos mokslo ir technologijų asociacija, Klaipėdos universitetas, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas”, Lietuvos žemės ūkio universitetas, VU Onkologijos institutas,
  Mykolo Romerio universitetas, Vilniaus kolegija, Brėmeno universitetas, VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centras, VšĮ „Startups.lt“, VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas”.
  Projektas dalinai finansuojamas 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimo stiprinimas“ priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų
  kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ lėšomis.

  MOKYMAI MODULYJE RINKOS ANALIZĖ IR RINKODARA >>>>

  MOKYMAI MODULYJE VERSLO MODELIAI >>>>

  TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO PARTNERYSTĖS INFORMACINIS RENGINYS >>>>

  TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO GEBĖJIMŲ UGDYMAS LIETUVOS SLĖNIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOSE (TP-Uni)