Tyrimų centras

Parko steigėjas ir vienintelis dalininkas - didžiausia mokslinių tyrimų įstaiga Lietuvoje - Fizinių ir technologijos mokslų centras (FTMC). Centras vykdo unikalius mokslinius tyrimus ir technologinės plėtros darbus lazerinių technologijų, optoelektronikos, branduolinės fizikos, organinės chemijos, bio ir nanotechnologijų, elektrocheminės medžiagotyros, funkcinių medžiagų, elektronikos ir kitose mokslo kryptyse. Čia ne tik vystomas aukšto lygio mokslas, bet ir kuriamos verslui ir visuomenei naudingos moderniosios technologijos.


FTMC įkurtas 2010 m. reorganizavus Chemijos, Fizikos ir Puslaidininkių fizikos institutus Vilniuje bei Tekstilės institutą Kaune. Skirtingas mokslo šakas sujungusi institucija per kelerius metus tapo viena pirmaujančių mokslo įstaigų šalyje.

Pagrindinė FTMC veikla – vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fizikos, chemijos ir technologijos krypčių fundamentinius ir taikomuosius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus.

FTMC atliekami ne tik svarbūs moksliniai tyrimai ir technologinės plėtros darbai, bet ir organizuojamos doktorantūros studijos, podoktorantūrinės stažuotės, rengiami mokslininkai, gebantys savarankiškai atlikti aukšto lygio mokslinius tyrimus bei spręsti mokslo problemas. Verslo užsakymu vykdomi tiriamieji darbai, teikiama metodologinė, metodinė ir kita pagalba, atliekamos ekspertizės, teikiamos mokslinės konsultacijos. FTMC skleidžia mokslo žinias visuomenei, prisideda prie inovacijomis grindžiamos ekonomikos kūrimo bei žinių visuomenės ugdymo.

FTMC suburti geriausi šalies mokslininkai, įdiegta moderni laboratorinė įranga, tad dauguma čia vykdomų mokslinių tyrimų yra unikalūs ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, o sukurtos technologijos ir pasiekti moksliniai rezultatai žinomi tarptautiniu lygiu. FTMC dirba daugiau nei 500 mokslo tyrėjų, studijuoja 60 doktorantų. Per metus FTMC įvykdo daugiau nei 1500 pramonės užsakymų daugiau nei trims šimtams įmonių iš Lietuvos ir pasaulio.

Daugiau informacijos apie tyrimų centra interneto svetainėje www.ftmc.lt

FTMC paslaugų katalogas” PARSISIŲSTI

Norite pateikti užsakymą paslaugoms, tyrimams ar tiesiog pasikonsultuoti dėl mūsų galimybių?

Pirmasis jūsų kontaktas FTMC:
Karolis Stašys
karolis.stasys@ftmc.lt
+370 629 85166