INOKLASTER LT „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas”

INOKLASTER LT „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas”

ES

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ 2012 m. kovo mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinio konkurencingumo stiprinimas” (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-01-K-01-017), dalinai finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „Inoklaster LT+”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. kovas – 2014 m. rugsėjis.
Projekto vertė – apie 2 mln. litų, iš kurių daugiau nei pusę sudarys nuosavos klasterio narių investuotos lėšos.

PROJEKTO TIKSLAS – stiprinti Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio tarptautinį konkurencingumą. Lietuvos lazerių pramonė šiuo metu daugiausia yra orientuota į moksliniams tyrimams skirtų prietaisų gamybą. Tačiau, siekiant padidinti Lietuvos lazerių ir inžinerinių technologijų įmonių apyvartas bei eksporto apimtis,  ir toliau išsilaikyti konkurencingais pasaulinėje lazerių rinkoje, būtina labiau orientuotis į kitas lazerinių technologijų panaudojimo galimybes bei rinkas.
Dėl šios priežasties būtina tirti naujas rinkas bei potencialių klientų poreikius, sėkmingai adaptuoti įmonių valdymą bei gamybos procesus prie greitai besikeičiančių rinkos sąlygų, taip pat aktyviai vykdyti gaminamų produktų rinkodarą bei skleisti informaciją apie Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio galimybes.
Projekto metu bus vykdomi klasterio ir jo gaminamų produktų pristatymai tarptautinėse parodose (15 parodų) bei kituose renginiuose, bus atliekami rinkų tyrimai, klasterio narių mokymai, sukurta klasterio interneto svetainė ir marketingo priemonės

PROJEKTO DALYVIAI – UAB „Arginta“, UAB „Eksma“, UAB „Ekspla”, UAB „Elas“, VšĮ „Intechcentras“, UAB „Optida”, UAB „Optolita”, UAB „Optonas”, UAB „Progresyvūs verslo sprendimai“, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras.