Lietuva apsisprendė: siūlo skaitmenizuoti pramonės, agro-maisto ir energetikos sektorius

Lietuva apsisprendė: siūlo skaitmenizuoti pramonės, agro-maisto ir energetikos sektorius

Daugiausia kompetencijos pramonės, agro-maisto ir energetikos sektoriuose Lietuvoje vienijančio konsorciumo iniciatyvą „EDIH4IAE.lt”, ekspertų komisija įvertinusi visus kandidatus, pripažino geriausia ir labiausiai atitinkančia Lietuvos interesus teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono verslo subjektams. Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) inicijuotą Europos skaitmeninių inovacijų centrą „EDIH4IAE.lt“ Europos Komisijai nominavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Ministerija, nominuodama šį Europos skaitmeninių inovacijų centrą geriausiu tarp kitų kandidatų Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione, patvirtino jo sektorinę prioritetizaciją – centro paslaugos bus teikiamos išskirtinai pramonės, agro-maisto ir energetikos sektoriuose veikiantiems subjektams.

„EDIH4IAE.lt“ pagrindinis tikslas – efektyvinti minėtų sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant pagrindinių skaitmeninių technologijų, tokių kaip didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas diegimui. LPK, agro-maisto sektoriaus skaitmeninių inovacijų lyderiai Baltijos šalyse „ART21“ ir skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania“ įsitraukdami į šio centro kūrimą imasi ne tik skaitmeninės transformacijos Vidurio ir vakarų Lietuvos regione iniciatyvos, bet ir prisiima atsakomybę už ateities rezultatus būdami ESIC dalimi.

Pramonės, agro-maisto ir energetikos sektorių simbiozė skatins skaitmeninę ir žiedinę ekonomiką bei leis padidinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą. Planuojama, kad per artimiausius kelerius metus „EDIH4IAE.lt“ paslaugomis pasinaudos daugiau kaip 5000 ūkio subjektų. Taip pat skaičiuojama, kad šios paslaugos paskatins 500 mln. apimties investicijų pritraukimą į skaitmeninių inovacijų kūrimą bei diegimą, o darbo našumas padidės daugiau nei 20 proc.

„Itin aktyvus Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsitraukimas į Skaitmeninės Europos programos iniciatyvą, operatyvus ir kvalifikuotas dalyvavimas Europos Komisijos inicijuotose darbo grupėse užtikrino Lietuvos verslui ypatingos svarbos galimybę – pasitelkti Europos skaitmeninių Inovacijų centro teikiamas paslaugas čia, Lietuvoje, ir reikšmingai padidinti savo konkurencingumą. Tai unikali galimybė Lietuvai įveiklinti mūsų partnerių sukauptas kompetencijas ir padaryti išsiskiriančio masto proveržį visos ES mastu“, – pažymi LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius.

Teikdamas verslo skaitmeninei transformacijai reikalingas paslaugas: skaitmeninius auditus, skaitmeninių technologijų ir finansavimo paiešką, įgūdžių formavimą, konsultacijas ir kt., šis centras bendradarbiaus su kitais skaitmeniniais inovacijų centrais Lietuvoje ir Europoje. Toks bendradarbiavimas leis ne tik gauti prieigą prie naujausių žinių ir technologijų, skatinančių pramonės, žemės ūkio, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, bet prisidės ir prie Lietuvoje sukurtų žinių ir technologijų eksporto, padės šalies įmonėms įsitraukti į ES ir tarptautines vertės kūrimo grandines.

„Lietuva priėmė svarbų ir teisingą sprendimą didžiausiu skaitmeninimo prioritetu Vidurio ir vakarų Lietuvos regione laikyti būtent pramonės, agro-maisto ir energetikos sektorių transformaciją, kurių vieninga samplaika atneš didžiausią pridėtinę vertę Lietuvai tiek ekonomikos, tiek aplinkosaugos srityse. Negano to, Europos Komisija jau anksčiau buvo įvardijusi prioritetą kiekvienoje šalyje narėje turėti į agro-maisto sektorių orientuotą ESIC, todėl galima pagrįstai tikėtis ypatingo EK dėmesio šiam Europos skaitmeninių inovacijų centrui” – teigė agro-maisto sektoriaus skaitmeninių inovacijų įmonės „ART21” vadovas Augustas Alešiūnas.

Konsorciumą, įgyvendinantį iniciatyvą „EDIH4IAE.lt“ (kitaip – „Pramonės, žemės ūkio ir energetikos sektorių skaitmeninė transformacija Lietuvoje”), įsteigė Lietuvos pramonininkų konfederacija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos inovacijų centras, agro-maisto sektoriaus technologijų įmonė „ART21”, skaitmeninių inovacijų centras „AgriFood Lithuania”, Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas, Lietuvos energetikos institutas ir Smart Energy DIH.

Informacijos šaltinis Verslo Žinios