Magsensas

Magsensas

MB Magsensas bei VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) sukurta B-skaliarinė matavimo sistema (BSMS) yra didelės spartos elektroninis prietaisas, skirtas didelės skiriamosios gebos matavimui, duomenų saugojimui ir perdavimui. Sistema suprojektuota veikti esant dideliems aplinkos elektromagnetiniams ir magnetiniams trikdžiams. Jos skaitmeninės grandinės yra atsparios mažiems magnetinių impulsų trukdžiams, o šviesolaidinė perdavimo linija naudojama siųsti duomenis dideliu greičiu be trikdžių klaidų.

BSMS privalumai:
--- Magnetinio lauko diapazonas ir tikslumas 0,3-1 T, > 15 %; 1-2 T, 10 %; 2 - 25 T, 5%.
--- Magnetinio lauko impulsų stipris matuojamas nepriklausomai nuo jutiklio orientacijos lauke.
--- Keli jutikliai sinchroniškai matuoja magnetinį lauką.
--- Didelis atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams.

B-skaliarinė matavimo sistema pagaminta vykdant Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros MITA projektą „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ (MTEP rezultatų komercinimas). Projekto paraiškos Nr. 01.2.2-MITA-K-702-06-0012, projekto pavadinimas „Magnetinio lauko matuoklio komercinimas“.