VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ su partneriais – LITEK nariais – baigė įgyvendinti projektą „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas“

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ su partneriais – LITEK nariais – baigė įgyvendinti projektą „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas“

ES

2011 m. spalio 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ dėl paramos teikimo projektui „Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasterio mokymo ir tyrimų centro infrastruktūros sukūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę Inoklaster LT+. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama projekto įgyvendinimui iš ES Europos regioninės plėtros fondo siekė daugiau nei 1,27 mln. Eurų, o projekto partneriai investavo apie 1,99 mln. Eurų privačių lėšų.

Projektą įgyvendino Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteris (LITEK), jungiantis dvylika įmonių ir organizacijų, veikiančių lazerinių ir su jomis susijusio inžinerinių technologijų srityje ir vykdanti bendrus projektus. LITEK klasterio nariais yra UAB „Arginta“, UAB „Arginta Engineering“, UAB „Eksma“, Elas, UAB, UAB „Ekspla“, Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras, VŠĮ „Intechcentras“, UAB „Optida“, UAB „Optolita“, UAB „Optonas“, UAB „Progresyvūs verslo sprendimai“ ir projekto koordinatorius VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“. Bendra LITEK įmonių metinė apyvarta viršija 50 mln. Eur, o jose dirba per 490 darbuotojų. 2014 m. prie klasterio prisijungė ir nauji nariai – AmpLight KG (Austrija) ir TOPAG Lasertechnik GmbH ( Vokietija), buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Pietų Europos Optikos ir Fotonikos klasteriu SECPhO (Southern European Cluster of Photonics and Optics), Ispanija.

LITEK_2014
1. Pav. LITEK mokymo ir tyrimų centro pastatas 2014 m.

Projekto tikslas buvo sukurti LITEK tyrimų ir mokymo infrastruktūrą, kuri sudarytų sąlygas klasterio nariams bei kitoms sektoriaus įmonėms glaudžiau bendradarbiauti vykdant MTTP veiklas bei kuriant naujus produktus. Įgyvendinant projektą buvo pastatytas ir aprūpintas moksline technologine bei programine įranga LITEK Mokymo ir tyrimų centro pastatas, kuriame įrengta 15 tyrimų laboratorijų bei mokymo centras. LITEK Mokymo ir tyrimų centro įkūrimas paskatins tolimesnį mokslo ir verslo bendradarbiavimą, pagerins sektoriaus žinių ir technologijų sklaidos terpę bei prisidės prie Lietuvos lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus plėtros tarptautiniame lygyje.