VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ su partneriu baigė įgyvendinti projektą Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ su partneriu baigė įgyvendinti projektą Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas

ES

2012 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašė sutartį su VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ dėl paramos teikimo projektui „Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) infrastruktūros sukūrimas“ pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ priemonę Inogeb LT-2. Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų parama projekto įgyvendinimui iš ES Europos regioninės plėtros fondo siekė daugiau nei 2,655 mln. Eurų.

Projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriu – Valstybiniu mokslinių tyrimų institutu Fizinių ir technologijos mokslų centru. Projekto tikslas – pagerinti lazerinių-inžinerinių sektoriaus žinių ir technologijų sklaidai būtiną infrastruktūrą, skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje. Verslo ir mokslo bendruomenė pripažįsta, jog nepaisant potencialo ir bendrų iniciatyvų, mokslinių tyrimų komercializacijos procesai ir naujų įmonių segmentas lazerių (taip pat inžinerinių) technologijų sektoriuje iki šiol formuojasi pernelyg lėtai. Tokią situaciją didžiąja dalimi sąlygoja šiam sektoriui tinkamos specializuotos infrastruktūros (tame tarpe ir patogios lokalizacijos atžvilgiu) trūkumas ir nepakankamas paramos paslaugų pradedančiam verslui prieinamumas.

Įgyvendinus projektą buvo pastatytas ir įrengtas 1067 kv.m. OC atviros prieigos centras su naujausia moksline ir technologine įranga bei „švarios zonos“ laboratorijomis, o Saulėtekio slėnio technologijų ir inovacijų centro teritorijoje (3,14 ha) buvo įrengta inžinerinė infrastruktūra, susisiekimo komunikacijos bei sutvarkyta aplinka. Tai sudarė prielaidas šioje teritorijoje įsikurti Lazerinių ir inžinerinių technologijų klasteriui LITEK bei atvėrė naujas galimybes kitų technologinių centrų kūrimuisi šioje teritorijoje ateityje.

OC
1 pav. Optoelektroninių komponentų tyrimų ir technologijų adaptavimo ir inkubavimo centro (OC) pastatas, 2015 m.

Jau dabar OC savo veiklą vysto 7 technologinės įmonės, o ateityje planuojama, kad jų bus daugiau nei 10. Parke vykdoma MTTP veikla daugiausia naudojasi įmonės, dirbančios lazerių, optoelektronikos, inžinerijos ir nanoinžinerijos srityse. „Esant reikalui įmonės turi galimybę pasinaudoti atviros prieigos centro paslaugomis ir gauti specialisto priežiūrą (įmonėms nereikia pirkti specializuotos įrangos, kuri naudojama tik atskirais atvejais, taip pat nereikia pirkti paslaugų iš užsienio laboratorijų, kurios yra brangesnės ir kainos, ir laiko prasme). Tuo pačiu jaučiama ir netiesioginė nauda − nuolat gaunamos žinios, praktiniai patarimai, apžvalgos apie technologijų tobulinimą bendraujant tiek su Parko konsultantais, tiek su laboratorijose tyrimus atliekančiais tyrėjais ir studentais“, − apie Parke teikiamas galimybes kalbėjo jo vadovas Julius Paužolis.