EDIH4IAE.LT

EDIH4IAE.LT

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ kartu su partneriais Viešąja įstaiga Lietuvos inovacijų centras (LIC – European Enterprise Network), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU), Lietuvos energetikos institutas (LEI), UAB ,,ART21″ (Art21), VšĮ „SmartIT Cluster“, VšĮ Skaitmeninių inovacijų institutas pradėjo įgyvendinti tarptautinį projektą EDIH4IAE.LT“ (Europos skaitmeninių inovacijų centras), kuriame bus teikiamos skaitmeninės transformacijos paslaugos Vidurio ir vakarų Lietuvos regiono verslo subjektams.

Projekto biudžetas: 3 134 983.37 Eur.
Projektui skirtas ES finansavimas – 1 566 491.71 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022m. rugsėjo 1d.- 2025m. rugpjūčio 31d.

Tikslas – efektyvinti pramonės, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, prioritetą teikiant (i) vakarų ir vidurio Lietuvos regione veikiantiems verslo ir viešųjų subjektams ir (ii) pagrindinių skaitmeninių technologijų (didelio našumo kompiuteriai, dirbtinis intelektas ir kibernetinis saugumas) diegimui.

Uždaviniai:

  1. didinti skaitmeninių technologijų paklausą ir absorbcijos potencialą;
  2. ugdyti skaitmeninei transformacijai reikalingus skaitmeninius įgūdžius;
  3. mažinti investavimo į skaitmenines technologijas riziką, padedant įmonėms pritraukti papildomus finansinius išteklius;
  4. skaitmeninių technologijų ir verslo modelių pagalba, didinti Lietuvos ūkio subjektų integraciją į ES ir tarptautines vertės kūrimo grandines.

Teikdamas verslo skaitmeninei transformacijai reikalingas paslaugas: skaitmeninius auditus, skaitmeninių technologijų ir finansavimo paiešką, įgūdžių formavimą, konsultacijas ir kt., šis centras bendradarbiaus su kitais skaitmeniniais inovacijų centrais Lietuvoje ir Europoje. Toks bendradarbiavimas leis ne tik gauti prieigą prie naujausių žinių ir technologijų, skatinančių pramonės, žemės ūkio, maisto ir energetikos sektorių skaitmeninę transformaciją, bet prisidės ir prie Lietuvoje sukurtų žinių ir technologijų eksporto, padės šalies įmonėms įsitraukti į ES ir tarptautines vertės kūrimo grandines.