INOGEB LT-3 „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui”

INOGEB LT-3 „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui”

meeting

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ 2012 m. birželio mėnesį pradėjo įgyvendinti projektą „Technologijos ir mokslas inovatyviam verslui” (projekto Nr. VP2-1.4-ŪM-05-V-1701-001), finansuojamą Lietuvos Respublikos ir ES struktūrinių fondų lėšomis pagal priemonę „InoGeb LT-3”.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. kovo mėn. – 2014 m. kovo mėn.
Projekto vertė – apie 6,2 mln. litų.

PROJEKTO TIKSLAI – sustiprinti verslo ir mokslo bendradarbiavimo gebėjimus aktyvesniam technologijų perdavimui, sukurti technologijų perdavimo ir žinių komercializavimo sistemą, padidinti verslo ir mokslo dalyvavimą MTTP ir inovacijų programose, sukurti naujas technologines įmones, pateikti rinkai naujas technologijas, produktus bei paslaugos, pagerinti Inovacijų sąjungos švieslentės rodiklius (padidės SVV subjektų, kurie investuoja į MTTP, skaičius, SVV subjektų, kuriančių inovacijas savais ištekliais, skaičius, padaugės tarptautinių patentų), kas pagerins Lietuvos, kaip patrauklios investicijoms šalies įvaizdį.
Projekto metu FIMTP suteiks įmonėms 100 konsultacijų, surengs du technologijų renginius, bus įsteigtos trys naujos įmonės.

PROJEKTO DALYVIAI – Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, VšĮ „Saulėtekio slėnis“, VšĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“, VšĮ „Šiaurės miestelio technologijų parkas“, VšĮ „Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas“, Všį „Lietuvos inovacijų centras”, VšĮ „KTU Regioninis mokslo parkas”.