Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui – InoSpurtas

Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui – InoSpurtas

ES

VšĮ „Fizikos instituto mokslo ir technologijų parkas“ kartu su partneriais Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA), Lietuvos inovacijų centru (LIC), mokslo ir technologijų parkais bei verslo asocijuotomis struktūromis pradėjo įgyvendinti projektą „Inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos verslui (InoSpurtas)“, kuriame bus teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos Lietuvos verslui.

Projekto vertė: 3 815 791,31 Eur.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  2017 m. kovo – iki 2020 kovo mėn. (36 mėn.)
Projekto koordinatorius: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Projekto tikslas – didinti įmonių inovatyvumą ir skatinti jas aktyviau plėtoti MTEPI veiklas, teikiant inovacijų konsultacines ir inovacijų paramos paslaugas įmonėms.

Projekto uždaviniai:

  1. Skatinti MTEPI veiklų vykdymą, inovatyvią verslininkystę, dalyvavimą tarptautinėse MTEPI programose;
  2. Formuoti inovacijų paklausą, skatinant ikiprekybinių pirkimų vykdymą;
  3. Didinti potencialą teikti aukštos kokybės inovacijų konsultacines ir paramos paslaugas.

Siekiant didinti ūkio subjektų konkurencingumą, būtina skatinti verslo investicijas į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei inovacijų (MTEPI) veiklas. Lietuvos įmonėms trūksta žinių, reikalingų efektyviam MTEPI veiklų vykdymui iš esmės visame  inovacijų cikle – nuo produkto kūrimo koncepcijos iki jo pateikimo rinkai. Siekiant spręsti šią problemą, projekto įgyvendinimo metu yra teikiamos inovacijų konsultacinės ir paramos paslaugos ūkio subjektams, vykdantiems ar ketinantiems vykdyti veiklą pagal prioritetines mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) kryptis. Tai skatina įmones aktyviau plėtoti MTEPI veiklas ir prisideda prie jų inovatyvumo ir konkurencingumo didinimo.

Projekto „InoSpurtas“ metu teikiamų konsultacijų turinys apims įvairias veiklas: MTEPI veiklų inicijavimą, apskaitos vedimą ir dokumentavimą, MTEP išlaidų statistinį deklaravimą, MTEPI projektų finansavimo galimybes, audito atlikimą, pelno mokesčių lengvatų taikymą ir kt. Kaip rodo patirtis  šiose srityse įmonių vadovams, buhalteriams ir vadybininkams šiandien labai trūksta žinių, tinkamai parengtų metodikų, o, pagaliau, ir paskatinimo domėtis MTEPI veiklomis. Profesionaliai apmokyti konsultantai galėtų užpildyti šią nišą ir būtų labai reikalingi inovatyviam verslui. Šias paslaugas teiks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įsikūrusių mokslo ir technologijų parkų darbuotojai, taip pat turintys ilgametę patirtį, Lietuvos inovacijų centro ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros darbuotojai. Į iniciatyvą noriai įsitraukė ir trys svarbios Lietuvoje konfederacijos: Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos darbdavių konfederacija ir Lietuvos verslo konfederacija. Šių konfederacijų vaidmuo turės svarų balsą skatinant verslą užsiimti inovatyvia veikla, didinti investicijas į MTEP ir plėtoti ilgalaikę verslo ir mokslo partnerystę.

Daugiau: http://www.mita.lt/lt/projektai/inospurtas/